Es­pen Hoff er en hit i Donn-trøya

Faedrelandsvennen - - SPORT - DONN 2

Es­pen Hoff sco­ret to mål for and­re kamp på rad i Donn 2s sei­er over Rande­sund 2.

Donn 2 tok tu­ren over Varodd­broa for å spil­le mot RIL 2 man­dag kveld.

Vi had­de lyst å vise hele Rande­sund at Donn 2 ikke bare er et blaff. Vi tok kom­man­do fra førs­te spark på bal­len og pres­set høyt. Etter fem mi­nut­ter vant Es­pen Hoff bal­len og ser­ver­te Tho­mas Nat­vig på blankt mål. Han gjor­de in­gen feil ale­ne med ke­eper og 0-1 til Se­bra­stri­pe­ne.

Ved 0-2 var rol­le­ne snudd om og Tho­mas Nat­vig ser­ver­te Es­pen Hoff som stup­hea­det inn en vak­ker sco­ring. Vi fort­sat­te å kjø­re kam­pen, men yt­ter­li­ge­re mål ute­ble og det eb­bet ut med 0-2 til pau­se.

2. om­gang star­tet med et smell. Ar­ve Om­dal tred­de vak­kert bal­len ut til Jo­nas Nor­heim som ser­ver­te Es­pen Hoff på førs­te stol­pe, og 0-3! Ny­de­lig spill og frekk av­slut­ning. Re­du­se­rin­gen til 1-3 kom så et- ter et ny­de­lig lang­skudd.

Vi gi­ret opp igjen og etter en ny­de­lig slått cor­ner sto plut­se­lig Dra­gan Djule­pa helt ale­ne. Han kas­tet seg rundt og brasse­spar­ket bal­len i mål. 1-4 er kan­di­dat til årets mål! Rande­sund re­du­se­rer nok en gang på et su­pert lang­skudd og stil­lin­gen var nå 2-4. På slut­ten rul­let vi opp et møns­te­ran­grep. Hoff spil­te fin vegg på høyre­sida, la flatt inn, Ar­ve hop­pet pent over og Ole Ger­hard Sø­ren­sen smel­te inn 2-5.

Ny­de­lig kamp av gut­ta mot et me­get lavt­lig­gen­de RIL 2, som prø­ver å par­ke­re bus­sen.

I en kom­men­tar etter match­en sier Es­pen Hoff:

– Det er jo greit å prø­ve å hol­de seg litt i form, og da pas­ser det fint å gjø­re det i Sør­lan­dets kan­skje fi­nes­te drakt. Selv om det er blitt noen mål på de få kam­pe­ne jeg har spilt, får jeg også be­kref­tet etter hver tre­ning og kamp – og for så vidt også un­der kamp – at det var den ret­te av­gjø­rel­sen å gi seg på topp­nivå.

FOTO: DONN 2

Es­pen Hoff (t.v.) har sco­ret fire mål og le­vert tre mål­gi­ven­de pas­nin­ger i sine to førs­te kam­per for Donn 2 i 5. di­vi­sjon. Den tid­li­ge­re Start-spil­le­ren er en so­lid for­sterk­ning for Donn 2-tre­ner Ru­ne Hæ­ge­land (t.h.).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.