Syk­list (18) meid ned av sint bi­list

Faedrelandsvennen - - NYHETER - MA­RIE N. KALVEHAGEN JARLE R. MARTINSEN

Adri­an End­re West­gård opp­lev­de en stygg forbi­kjø­ring og irette­sat­te bi­lis­ten. Bi­lis­ten svar­te med å åpne bil­døra i fart og meie ham ned.

18-årin­gen er kraf­tig for­slått etter hen­del­sen. Men det kun­ne lett gått mye ver­re om han had­de blitt truf­fet av mot­gå­en­de tra­fikk etter å ha stupt i bak­ken. Han ble forbi­kjørt av en bi­list i høy fart på Trom­øybrua 17. mai. Skremt vei­vet Adri­an med ar­me­ne mens bi­len kjør­te vi­de­re. Men rundt hjør­net had­de fø­re­ren par­kert bi­len på en buss­holde­plass. Det skal ha opp­stått en opp­he­tet dis­ku­sjon mel­lom de to der bil­fø­re­ren ga ut­trykk for at syk­lis­ter ikke har noe på vei­en å gjø­re. Der­et­ter luk­ket han igjen vin­du­et.

– Han kjør­te så etter meg, åp­net opp dø­ra og smalt meg ned. Jeg hus­ker ikke så mye etter jeg falt. Jeg var nok litt i sjokk, sier Adri­an.

Hen­del­sen re­sul­ter­te i knust hjelm, øde­lagt syk­kel, fle­re skrubb­sår og to blod­an­sam­lin­ger.

Adri­ans mor­mor El­se Ma­rie West­gård for­tel­ler at hun har vært i kon­takt med et vit­ne til ulyk­ken.

– Ved­kom­men­de be­kref­ter Adri­ans ver­sjon, sier hun.

West­gård for­tel­ler at det fin­nes en be­skri­vel­se av bi­len som de ak­ter å gi til po­li­ti­et.

– Dess­uten vet jeg om et vi­deo­ka­me­ra i nær­he­ten som jeg hå­per har fan­get inn bi­len, sier West­gård.

FOTO: PRIVAT

Adri­an End­re West­gård (18).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.