MINIKRYSS

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

Da­gens opp­ga­ve: VANNRETT

1. Min­ker

4. Be­ve­gel­se

6. Kjem. sym­bol

7. Kjem. sym­bol

8. Mål

9. Spis

10. Gud­in­ne

12. Salt­vann LODDRETT

1. Min­ket

2. Tall

3. Ska­ker

4. Ital. mynt

5. Rier

11. Be­kym­ring

Løs­ning for­ri­ge: VANNRETT

1. Vrang

4. Ene

6. Ns

7. NN

8. Ka

9. Es

10. Uer

12. Læ­rer LODDRETT

1. Vin­kel

2. An

3. Gen­ser

4. Esau

5. Ener

11. Er

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.