50 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

22. MAI 1967

●● Sports­lig ble Dyre­park­lø­pet en ube­tin­get suk­sess med man­ge ri­ven­de og spen­nen­de opp­gjør, spe­si­elt i den kor­tes­te løy­pa i junior­klas­sen hvor Kris­ten Fløg­stad var en anel­se foran Bir­ger Røi­naas i mål. Selv om ti­de­ne de­res var gode så lå de li­ke­vel godt dt etter se­nior­klas­sen hvor Ar­ne Sval­heim vant. Jon Fjeld vant den mest over­leg­ne sei­e­ren i gutte­klas­se­ne. I års­klas­se 1950 le­det Ivar Val­seth over­ras­ken­de på opp­løps­si­den, men på de sis­te met­re­ne e for­nek­tet ikke «sør­lands­mes­te­ren» en» Per Storet­vedt seg og klar­te så vidt idt å gli for­bi. Steinar Birke­land vant klas­se 1951, mens al­ler yngs­te klas­se ga ge­vinst til Stein Wil­son få me­ter foran Per Dag Sol­berg, Ole Geir Fes­te og Truls Lohne. ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.