Levd liv.

Faedrelandsvennen - - MANDAG - JARLE R. MARTINSEN

Her for­le­den var jeg og lag­de re­por­ta­sje på en sprek 100-åring i Man­dal som fort­satt bor hjem­me i sin ene­bo­lig. Bort­sett fra litt hjelp fra kom­mu­nen, kla­rer hun seg ut­mer­ket. Det var en fa­sci­ne­ren­de prat med ei dame som ble født un­der 1. ver­dens­krig. Og var 23 år da 2. ver­dens­krig nåd­de Nor­ge. Hun var 49 år da jeg ble født, jeg som al­le­re­de fø­ler meg gam­mel (noen gan­ger i alle fall). 19 ame­ri­kans­ke pre­si­den­ter har hun opp­levd. Hun var 52 år da men­nes­ket tråk­ket på må­nen førs­te gang i 1969. Og opp­skrif­ten på å bli så gam­mel? Jo, sier hun, tenk po­si­tivt! Den har jeg tenkt en hel del på si­den be­sø­ket. Der har jeg – og sik­kert du også – noe å lære ...

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.