fød­sels­dag

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

70 år

Arild Kris­ti­an­sen, Kris­tian­sand. Vår kjæ­re pap­pa, beste­far og ekte­mann, fyl­ler 70 år i dag, 24. mai! Gra­tu­le­rer med da­gen! Hil­sen Liv, Are og Liv-be­rit, Unn og Sven Erik, Nora, Mag­nus, An­na, Live og Mia.

70 år

Rag­na Aas-lyng­by, Kris­tian­sand. Hipp hipp hur­ra for ver­dens beste mam­ma, svi­ger­mor og beste­mor! Vi er alle utro­lig gla­de i deg! Klem­mer i fleng fra barn, svi­ger­barn, og ikke minst To­bias, Alek­san­der, Kai­sa, Iben, Mie og Mik­kel!

30 år

Sind­re Rei­er­sen Sa­mu­el­sen, Kris­tian­sand. Da slip­per du ikke unna, du hel­ler. 30 år og i Fvn skal du. Gra­tu­le­rer mas­se med da­gen te dæ! Hil­sen fra mam­ma og pap­pa, lille­søs­ter Susan­ne. Og ikke minst din øyen­sten Em­ma Isa­bell.

11 år

Jo­nat­han Bernt­sen Aad­n­øy, Song­da­len. Gra­tu­le­rer Jo­nat­han med 11-års­da­gen. Mas­se hil­sen fra mam­ma, pap­pa, Ida, Mat­hias, Hen­rik, tan­te Si­ri, on­kel At­le og Lone, mor­mor og mor­far.

9 år

Emi­lie Ik­dahl Tvei­te, Aud­ne­dal. Vi vil gra­tu­le­re god­jen­ta vår med 9-års­da­gen. Hipp hipp hur­ra. Vi er su­per du­per glad i deg. Klem fra Ti­ril Eli­sa­beth, Ida Kris­ti­ne, mam­ma og pap­pa.

8 år

Elias An­dre­as­sen Bring­s­vor, Kris­tian­sand. Kjæ­re Elias! Gra­tu­le­rer så mas­se med 8-års da­gen din. Du er hele fa­mi­li­ens stor­sjar­mør. Vi gle­der oss til å fei­re da­gen din! Sto­re klem­mer fra Mar­kus, mam­ma og pap­pa.

6 år

Sol Har­de­land Nil­sen , Kris­tian­sand. Gra­tu­le­rer med da­gen din kjæ­re Sol. Du er vår snil­le gode prin­ses­se som vi er så veldig glad i. Vi gle­der oss til å fei­re deg igjen og igjen. Klem fra mam­ma, pap­pa, Oli­ver, Rab­ben og kyl­lin­ge­ne.

5 år

Frøya Tol­lisen Brek­ke. Hipp hur­ra for Frøya som blir 5 år. Du er ei flink og snill store­søs­ter og kan kan bå­de skri­ve og reg­ne. Vi gle­der oss til å fei­re da­gen sam­men med deg. Burs­dags­klem fra mor­mor, mor­far og olde­mor.

5 år

So­fie Mo­en, Bir­ke­nes. Gra­tu­le­rer med fem­års­da­gen vår gode, snil­le, om­sorgs­ful­le, smar­te og mor­som­me lil­le jen­te. Vi els­ker deg tu­sen­mil­lio­ner! Klem fra mam­ma, pap­pa og Kåre.

5 år

Sigrid Lome­land Hom­støl, Kris­tian­sand. Hipp hur­ra for snup­pa vår som fyl­ler år i mor­gen. Tenk at du al­le­re­de er 5 år! Du er ei ny­de­lig prin­ses­se som ska­per liv i hei­men. Vi er veldig glad i deg. Mas­se klem­mer fra mam­ma, pap­pa og Hå­vard.

4 år

Oda Mar­gethe Tellef­sen, Kris­tian­sand. Hipp hur­ra for vår kjæ­re Oda som fyl­ler 4 år idag!! Du er ei fan­tas­tisk her­lig jen­te som vi er så glad i! Man­ge klem­mer fra Jør­gen, mam­ma og pap­pa. Res­ten av fa­mi­li­en hil­ser også.

1 år

Mileah Lø­land, Aud­ne­dal. Hipp hur­ra for Mileah, jen­ta vår, som blir 1 år ons­dag 24. mai. Du gir oss utro­lig mye kjær­lig­het og gle­de, og vi er så hel­di­ge som fikk ak­ku­rat deg! Kjempe­glad i deg! Hil­sen mam­ma og pap­pa.

1 år

Oli­via S. As­lak­sen, Kris­tian­sand. Gra­tu­le­rer med da­gen til vår skjøn­ne Oli­via som er 1 år idag. Vi er så glad i deg. Klem fra mam­ma, pap­pa, Em­ma, far­mor, beste­mor og beste­far.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.