Tut og kjør

Faedrelandsvennen - - KULTUR - RU­NE SLYNGSTAD

ROCK Blood­lights

«Pul­ling No Pun­ches Kon­kurs Rec./sony

Oslo­ba­ser­te Blood­lights lar rocke­blo­det bru­se. Det de gjør er gans­ke så for­nøye­lig.

Det­te er kvar­tet­tens fjer­de al­bum. De har sin lil­le fan­ska­re både her hjem­me og ute i man­ge land i Euro­pa. Skal de nå enda fle­re, må de kan­skje spis­se en identitet og ori­gi­na­li­tet som gjør at vi kan skil­le dem ut fra de al­ler tøf­fes­te gi­tar­rock­ban­de­ne.

For det er Blood­lights ves­le svak­het; nem­lig at de mang­ler et eget sound. På den and­re si­den vi­ser de kom­pe­tan­se, guts og driv som få av dem gjør etter. Her gjør de ti lå­ter som al­le er fen­gen­de. De fles­te va­rer i ba­re rundt tre mi­nut­ter. Re­ge­len er at det du ikke får gjort på tre mi­nut­ter, kan du ba­re glem­me. Lå­ten «Kick It Up» va­rer li­ke­vel i litt over fire mi­nut­ter, og det er et av høyde­punk­te­ne her, der det også er plass til noen stil­mes­si­ge brudd og over­gan­ger.

En an­nen låt som ut­mer­ker seg er når de le­ve­rer den enes­te halv­ras­ke, midt­empo­lå­ten, «When You’re Not He­re». Fen­gen­de og fint. El­lers er Blood­lights er ful­le av energi, og «Pul­ling No Puches» er både tid­løs og tøff. Det de gjør er en miks av hard­rock, punk og clas­sic rock.

Ar­ne Ska­gen, kjent som Cap­tain Poon i Gluec­fer, er vo­ka­list og gi­ta­rist. Det hø­res ikke ut som om Blood­lights har noe sær­lig mer å by på enn Glueci­fer. Men det lå­ter i al­le fall streit, rett-på­sak rock, og det hø­res an­ta­ge­lig enda bed­re ut når de står på en sce­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.