Barne­hage­an­satt ved­går over­grep

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

●● En barne­hage­an­satt på Romerike har til­stått å ha for­gre­pet seg på ett barn. Po­li­ti­et har så langt sik­tet ham for over­grep mot to av bar­na i barne­ha­gen. Han har er­kjent de­ler av sik­tel­sen, å ha be­gått over­grep på et barn og be­sit­tel­sen av be­sla­get. Han god­tok po­li­ti­ets krav om fire ukers va­re­tekt med brev- og be­søks­kon­troll. Det er av­dek­ket at han skal ha vært i be­sit­tel­se av over­g­reps­ma­te­ria­le. Om­fan­get er ikke en­de­lig kart­lagt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.