An­kla­ger Trump for å ha svek­ket Ves­ten

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Tysk­lands uten­riks­mi­nis­ter Sig­mar Gab­ri­el me­ner at Do­nald Trump fø­rer en po­li­tikk som går på tvers av EUS in­ter­es­ser, og som svek­ker Ves­ten.

Han stemp­ler også Trumps po­li­tikk som kort­sik­tig.

– Alle som ak­se­le­re­rer klima­end­rin­ge­ne ved å svek­ke mil­jø- ver­net, som sel­ger mer vå­pen i kon­flikt­om­rå­der, og som ikke øns­ker en po­li­tisk løs­ning på re­li­giø­se kon­flik­ter, set­ter fre­den i Euro­pa i fare, sier Gab­ri­el.

– Den kort­sik­ti­ge po­li­tik­ken til den ame­ri­kans­ke re­gje­rin­gen går imot EUS in­ter­es­ser, fast­slår Gab­ri­el, som også me­ner at «Ves­ten er blitt mind­re, og i hvert fall sva­ke­re».

FOTO: NTB

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.