Hvi­te eng­ler!

Faedrelandsvennen - - MENING - TORE E. OL­SEN

Un­der­teg­ne­de vil ret­te en stor takk til le­ge­ne, syke­plei­er­ne og hjelpe­plei­er­ne på Kristiansand syke­hus.

●● Det gjel­der Rev­ma­to­lo­gisk avd., Lunge­me­di­sinsk avd., Hjer­te/kar­sek­sjo­nen og ikke minst Akutt­mot­ta­ket. En fan­tas­tisk inn­sats i en nær­mest håp­løs si­tua­sjon.

De­re er noen fan­tas­tis­ke men­nes­ker!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.