Hyl­ler ter­ro­rist

Faedrelandsvennen - - MENING -

Et ny­lig åp­net ung­doms­sen­ter i Nabl­us-re­gio­nen på Vest­bred­den er opp­kalt etter Dalal Mugh­ra­bi.

●● Dalal Mugh­ra­bi var med på å dre­pe 37 si­vi­le da hun og åt­te and­re ter­ro­ris­ter gikk til an­grep på en buss uten­for Tel Aviv i 1978.

Sen­te­ret skal iføl­ge Pmw(pa­le­sti­ni­an Me­dia Watch) blant an­net bru­kes til å lære ung-

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.