25 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

30. MAI 1992

●● Full som­mer i Kristiansand! Hvem kun­ne ha drømt om noe så her­lig. Hvert vann og hver en bade­bukt har vært propp­ful­le av folk den­ne lang­hel­gen. Og re­kord­var­men fort­set­ter. Kris­ten Gi Gis­le­foss vars­ler en ny drømme­helg over Sørlandet. Lang­tids­var­se­let er til å bli i strå­len­de hu­mør av.. For dem som ikke er be­kym­ret for avl lin­ger el­ler skar­pe sol­strå­ler. Ald­ri tid tid­li­ge­re har sis­te halv­del av mai vært var var­me­re og mer sol­fylt. Det er også en an­ne an­nen god ny­het. Nå blir det snart mu­lig å bade i sjø­en ved Svømme­hal­len. Un­der­sø­kel­ser som miljø­eta­ten i kom­mu­nen har ut­ført, vi­ser­vi en ra­di­kal for­bed­ring av vann­kva­li­te­ten. Van­net er i ferd med å til­freds­til­le gren­se­ne for bade­vanns­kva­li­tet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.