FAKTA

Faedrelandsvennen - - VITEN -

Gull

● Man reg­ner at det i alt er tatt ut rundt 100.000 tonn gull. 85 % av det­te er i bruk i dag.

● Gull er svært mykt. Det kan val­ses ut til en fo­lie som er 0,0001 mm tykk og trek­kes ut i trå­der på tre kilo­me­ter per gram!

● Gull­pri­sen er nå rundt 330 kro­ner per gram.

● Man­ge in­de­re rui­ne­rer seg på døt­re­nes med­gift, gul­let be­tyr sto­re ut­gif­ter i et land med en snitt­inn­tekt på 16.000 kro­ner.

● Over 20 % av ver­dens de­ko­ra­ti­ve gull fin­nes som trå­der i in­dis­ke sa­ri­er.

● As­te­roi­den Eros har mer gull enn det noen gang har vært ut­vun­net på jor­den.

● Un­der RIO-OL be­sto bare 1,2 % av gull­me­dal­je­ne av ekte gull, res­ten var sølv. Sist gull­me­dal­je­ne var av ekte gull, var un­der OL i Stock­holm i 1912.

● Ver­dens dy­res­te lomme­ur i gull kos­ter 90 mil­lio­ner kro­ner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.