Gull­fei­ring for Gra­ham Han­sen må ven­te

Faedrelandsvennen - - SPORT - NTB

●● Caro­li­ne Gra­ham Han­sen og hen­nes Wolfsburg vant både se­rie og cup i Tysk­land, men den tra­di­sjons­rike gull­fei­rin­gen må ven­te helt til sep­tem­ber.

År­sa­ken er at klub­bens herre­lag man­dag kan ryk­ke ned til 2. Bun­des­liga, og i den si­tua­sjo­nen skal man ikke vise gle­de.

– Det er stå­en­de tra­di­sjon at kvinne­la­get in­vi­te­res til råd­hu­set av bor­ger­mes­te­ren og fei­rer suk­ses­se­son­gen med til­hen­ger­ne. Men nå er alle i klub­ben opp­tatt av men­ne­nes kva­li­fi­se­ring, og der­for kom­mer kvin­ne­nes fei­ring til å av­vik­les i be­gyn­nel­sen av nes­te se­song, sier klubb­di­rek­tør Tim Schu­ma­cher iføl­ge De­ut­sche Wel­le.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.