Tv-sport lok­ker se­er­ne

Faedrelandsvennen - - SPORT - NTB

●● Sol og var­me leg­ger in­gen dem­per på Tv-tal­le­ne. Både fot­ball og syk­ling fen­ger sofag­ri­se­ne.

Langt uten­for bes­te sende­tid had­de TV 2 pene tall på av­slut­nin­gen av Tour des Fjords.

På det mes­te var 237.000 se­ere inn­om. Det var da Ed­vald Boas­son Ha­gen vant sis­te etap­pe og rit­tet sam­men­lagt ved 16-ti­den. I snitt fulg­te 123.000 se­ere syk­kel­sen­din­gen fra 11.00 til 16.30.

Trolig går TV 2 en god syk­kel­som­mer i ven­te. Ka­na­len sat­ser stort på Tour de Fran­ce.

Dis­covery had­de flyt­tet Vå­ler­en­ga - Ro­sen­borg til ho­ved­ka­na­len Tv­nor­ge. På det mes­te var 359.000 se­ere inn­om sen­din­gen fra Ul­le­vaal sta­dion.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.