Hvor mye vet du om for­eld­re­ne dine?

Faedrelandsvennen - - TIRSDAG - ANETTE OS

Sånn egent­lig?

Selv om de fles­te er født og opp­vokst med sine for­eld­re, er det ting man ald­ri spør dem om. Da­ge­ne bare går, og spørs­må­le­ne vi stil­ler hand­ler kan­skje mest om det som skjer her og nå. Jeg kjøp­te ny­lig en bok med spørs­mål man skal stil­le sine for­eld­re. Spørs­mål jeg ald­ri vil­le kom­met på å stil­le selv. Har du for ek­sem­pel spurt for­eld­re­ne dine om hva li­vet har lært dem? Om når de var lyk­ke­ligst? Om hva som var den tøf­fes­te pe­rio­den i de­res liv? Om hva de hå­per de har lært deg? Om hva de drøm­te om som barn? Om hvor­dan hver­da­gen var før du ble født? Og om de kan dele en opp­skrift som har vært i fa­mi­li­en len­ge. Vær nys­gjer­rig!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.