FAKTA

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Oasen

● Oasen-sko­le­ne ei­es av Oasen bi­bel­sen­ter i Søg­ne, Hå­nes Fri­kir­ke og Fi­ladel­fia Kris­tian­sand.

● Seks sko­ler er etab­lert el­ler øns­kes etab­lert.

● Oasen dri­ver i dag i Song­da­len, Man­dal og på Strøm­me i Kris­tian­sand.

● Den skal i gang i Vågs­bygd og har også søk­nad in­ne om sko­ler i Flekke­fjord og Vennesla.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.