Skole­buss vel­tet i Åmli

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TORMOD FLEM VEGGE

Tirs­dag mor­gen vel­tet en skole­buss i Åmli.

En skole­buss vel­tet tirs­dag mor­gen ved Ne­laug i Åmli. Bus­sen var på vei mot Se­lås­vatn da hen­del­sen inn­traff.

Det meld­te Ag­der po­liti­dis­trikt klok­ka 07.26.

Nød­eta­te­ne ryk­ket ut til ste­det. Det var fire pas­sa­sje­rer i al­de­ren fra 16 til 19 år i bus­sen, i til­legg til sjå­fø­ren på 55 år.

De fem ble un­der­søkt av am­bu­lanse­per­so­nell på ste­det. Pas­sa­sje­re­ne frem­står som uska­det, mens bussjå­fø­ren har på­dratt seg kutt­ska­der.

År­sa­ken til ulyk­ken skal være at et rå­dyr løp ut i vei­en foran bus­sen, iføl­ge po­li­ti­et.

Ulyk­ken skjed­de på fyl­kes­vei 415, rundt 1,5 kilo­me­ter øst for av­kjør­se­len til fyl­kes­vei 412.

Fyl­kes­vei­en ble stengt en pe­rio­de, før po­li­ti­et di­ri­ger­te tra­fik­ken ma­nu­elt for­bi ste­det.

FOTO: ERNEST BOSWARVA

Bus­sen kol­li­der­te i et tre da den hav­net ut­for vei­en. Fire pas­sa­sje­rer opp­holdt seg i bus­sen da ulyk­ken skjed­de. De fire skal være uska­det, mens sjå­fø­ren har på­dratt seg kutt­ska­der.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.