JE­SUS I PO­LI­TIK­KEN

Kam­pen om de krist­ne vel­ger­ne

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI -

Kam­pen om de krist­ne vel­ger­ne hard­ner til frem mot val­get. Kla­rer de som står bak Oslo Sym­po­si­um å rei­se en kris­ten­kon­ser­va­tiv folke­be­ve­gel­se? Hva gjør KRF? Og de krist­ne i Ap? Fædre­lands­ven­nen øns­ker vel­kom­men til de­batt i Q42 i Kris­tian­sand ons­dag 31. mai kl. 20.00. Gra­tis inn­gang.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.