50 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

31. MAI 1967

●● Sir­da­len hol­der på å iso­le­res i mind­re sam­funn av stor­flom i Si­ra som for al­vor sat­te inn man­dag kveld. Elva fos­ser stor og vår­gul mel­lom de svar­te fjell­si­de­ne og brer seg ut­over de grøn­ne slet­te­ne på går­den Han­de­land der den har slukt 200 me­ter r av vei­ba­nen. Tirs­dag sto van­net ca. 1 me­ter høyt,yt, og all kjø­ren­de tra­fikk var umu­lig. «He de pråmå?» var spørs­må­let som lens­mann Ton­stad møt­te vei­vok­te­ren Jø­ren Åd­ne­ram med da de møt­tes. – Abel sji koma, men n eg ser han ikkje ennå, sa Jø­ren. Abel­bel Tjør­hom er den and­re vei­vok­te­ren n på den­ne strek­nin­gen, og det blir kan­skje nskje dis­se to som får opp­ga­ven å være e ferje­menn. Flom­men kan gjer­ne vare re hele uka, for det er masse­vis av snø i fjel­let. el­let.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.