10 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

31. MAI

●● Det på­går fort­satt re­pa­ra­sjo­ner etter snø­fal­let i fe­bru­ar som svir i kom­mune­kas­sen. – Vi har bedt om en eks­tra­be­vilg­ning på 18 mil­lio­ner kro­ner, i til­legg til de 9,7 mil­lio­ne­ne vi har på å bud­sjet­tet for vin­ter­ved­li­ke­hold, sier er stabs­le­der Ha­rald Øv­re­vik i In­ge­ni­ør­ve­se­e­se­net. Snø­fal­let i fjor kos­tet kom­mu­nen 23,2 mil­lio­ner kro­ner i ryd­ding og re­pa­ra­sjo­ner sjo­ner etter en meng­de brøyte­ska­der. Årets snø­vin­ter øvin­ter ble enda dy­re­re: 27,5 mil­lio­ner kro­ner. Per inn­byg­ger blir det 360 kro­ner, om­trent pri­sen isen på ei sør­lands­skuf­fe. In­ge­ni­ør­ve­se­net har fått ått inn 270 skrift­li­ge mel­din­ger om brøyte­ska­der. Der­til kom­mu­ner en meng­de te­le­fon­hen­ven­del­ser.. Til sam­men drei­er det seg om rundt 400 ska­der etterer brøy­tin­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.