To fra sør og Ajer tatt ut

Faedrelandsvennen - - SPORT - HÅVARD KARLSEN

Cel­tics Kristoffer Ajer er blant Leif Gun­nar Sme­ruds ut­valg­te i til Em-kva­li­fi­se­rings­kam­pen mot Ko­so­vo.

Leif Gun­nar Sme­rud tok tirs­dag ut trop­pen til EMkva­li­fi­se­rings­kam­pen mot Ko­so­vo i Dram­men 12. juni. Han har blant an­net fun­net plass til Kristoffer Ajer. 19-årin­gen ble hen­tet til stor­la­get Cel­tic av da­væ­ren­de ma­na­ger Ron­ny Dei­la i fe­bru­ar 2016. I mai var han på plass i Skott­land, men fikk ikke sjan­sen un­der Bren­dan Rod­gers i førs­te del av se­son­gen.

I ja­nu­ar ble Ajer leid ut til Kil­mar­nock i den skots­ke topp­se­ri­en. Der har ro­me­ri­kin­gen gjort sine sa­ker bra på midt­stop­per­plass, og fle­re gan­ger blitt kå­ret til sitt lags bes­te spil­ler.han stop­pet på 14 kam­per for Kil­mar­nock, som øns­ker ung­gut­ten på lån også nes­te se­song.

Sme­rud har også tatt ut to lyng­dø­ler i Vi­kings Ju­li­an Ry­er­son og Nord­sjæl­lands Mat­hias Ras­mus­sen. Sist­nevn­te, som ble solgt fra Start i fjor som­mer, ble match­vin­ner i sis­te se­rie­kamp mot Brønd­by i hel­ga. Ry­er­son har vært blant Vi­kings bes­te spil­le­re den­ne se­son­gen, og er fet­te­ren til Ras­mus­sen.

FOTO: SNS

Kristoffer Ajer er med i U21trop­pen til Em-kva­li­fi­se­rings­kam­pen mot Ko­so­vo 12. juni.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.