Mil­de Mo­ses og and­re stemme­be­ret­ti­ge­de.

Faedrelandsvennen - - ONSDAG - JAN ODDVAR EIDE

I kveld klok­ken 20 får vi sva­ret. Når Fædre­lands­ven­nens po­li­tis­ke re­dak­tør åp­ner de­bat­ten om Je­sus i po­li­tik­ken i Q42, forventer jeg at vi om­si­der får av­klart hva Je­sus vil­le stemt ved stor­tings­val­get til høs­ten. Så får vi for Guds skyld håpe han ikke stem­mer som sin far. For hva nå enn du måt­te mene om Ham, så vir­ker’n ikke ak­ku­rat ut­pre­get de­mo­kra­tisk an­lagt. Så mens po­li­ti­ker­ne slåss om hvem som rett­mes­sig kan på­be­ro­pe seg Vår Her­re som valg­kamp­med­ar­bei­der, så kan vi and­re leve i tro­en på at det er med Je­sus som med vår egen kon­ge – han på Slot­tet i Oslo, alt­så: Det er stor stas når han klip­per sno­rer og kom­mer på be­søk, men stemme­rett – det får han ald­ri.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.