IN­NE TIL REPARASJON

Faedrelandsvennen - - FORSIDE -

Jan Gun­nar Arnt­sen tar ett skritt fram, så to skritt til med sin nye bein­pro­te­se. Hver dag etter at han måt­te am­pu­te­re bei­net har han fått kyn­dig hjelp til tre­ning. I 60 år har men­neske­re­pa­ra­tø­re­ne ved re­ha­bi­li­te­rings­av­de­lin­gen på Kongs­gård hjul­pet folk til­ba­ke til et ver­dig liv.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.