– Hjælp! Kof­fer­ten for­svin­ner!

Med et brått rykk star­ter det ube­tjen­te rulle­bån­det, og trille­kof­fer­ten til min bel­gis­ke kunst­ner-venn­in­ne dei­ser over­ende. Jeg gri­pes av et akutt inn­fall for å red­de det lange hånd­ta­ket fra å knek­ke og hop­per re­so­lutt opp etter kof­fer­ten.

Faedrelandsvennen - - MENING -

Kir­sten falch

J

El-syk­kel­en­tu­si­ast, ene­stå­en­de guttemam­ma og akku­rat gam­mel nok til at hun ikke bryr seg så mye om hva and­re me­ner hun bur­de gjø­re el­ler ikke gjø­re. Els­ker job­ben sin, klimp­rer på fio­lin og har­pe inn­imel­lom tre- og ord­snek­ring av ymse slag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.