10 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

3. JUNI 2007

●● Po­li­ti­ker­nes tje­ner mer og mer i Kris­tian­sand. Ord­fø­rer­løn­nin­gen pas­se­rer nå 700.000 kro­ner. Jan Odd­var Skis­land får 1. juli en lønns­øk­ning påå 36.800 kro­ner, slik at ord­fø­rer­løn­nen blir lir på 710.800 kro­ner. I fjor fikk han 50.00000 kro­ner i lønns­øk­ning. Og alle de andree po­li­ti­ker­løn­nin­ge­ne føl­ger med, si­den alle po­li­tis­ke godt­gjø­rel­ser reg­nes ut fra ord­fø­rer­lønn. rlønn. Vara­ord­fø­rer Bjar­ne Ug­lands (A) lønn blir lir fra 1. juli 660.800 kro­ner, mens de tre toppo­li­ti­ker­ne li­ti­ker­ne To­re Au­stad (H), Sti­an Stor­buk­ås (Frp) ) og An­ne Ma Ti­me­nes (KRF) som alle er gruppe­le­de­re, dere, sit­ter i for­mann­skap og kom­mu­nal­ut­valg, få­rår 400.8000 kro­ner i 60 pro­sent stil­ling.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.