Lille­bror Ri­i­se blir fot­ball­eks­pert

Aale­sund-spil­le­ren Bjørn Helge Ri­i­se (33) skal vi­ka­ri­ere som fot­ball­eks­pert for Euro­sport.

Faedrelandsvennen - - SPORT - NTB

Han tar job­ben mens han ven­ter på at rygg­pla­ge­ne skal gi seg. Ri­i­se har vært satt ut av spill med en pro­laps si­den i slut­ten av april.

– Jeg har fått be­kref­tet pro­laps i ryg­gen og det er selv­føl­ge­lig vel­dig kje­de­lig. Hvis ryg­gen ikke re­spon­de­rer på be­hand­ling, blir det ope­ra­sjon. Der­for er det svært usik­kert når jeg er til­ba­ke på fot­ball­ba­nen, sier Ri­i­se til Euro­sport.no.

Sunn­mø­rin­gen sier han er glad for å kun­ne job­be som ek- spert si­den han ikke er i stand til å spil­le selv.

Bjørn Helge Ri­i­se spil­te sin sis­te elite­se­rie­kamp 30. april. Da ble han byttet inn i det 54. mi­nutt i kam­pen som Aale­sund vant 3–1 over Tromsø. Sju mi­nut­ter etter inn­byt­tet ut­lig­net til Ri­i­se til 1–1.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.