NY­FØDT

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

Yvon­ne Char­lot­te og Chris­ti­an Fa­lan­der Mor­ten­sen, Kris­tian­sand. Tors­dag 30. mars fikk vi en ny­de­lig li­ten skatt. Wil­liam og Jo­nat­han er stol­te og flin­ke store­brød­re og vi er stol­te og lyk­li­ge for­eld­re til tre flot­te barn. En­de­lig er fa­mi­li­en kom­plett!

Eli­sa­beth Finn­vik og Bjør­nar Berg Lar­sen, Kris­tian­sand. 6. mai kom ver­dens ny­de­ligs­te Mil­le til ver­den. Vi er stol­te for­eld­re!

Ange­la og Sti­an Ny­gård, Søgne. Hur­ra! Vår ny­es­te stolt­het, Co­lin Jo­hann­es­sen Ny­gård, ble født fre­dag 20 ja­nu­ar. Vi er i ek­sta­se over til­væ­rel­sen som fa­mi­lie på fire. Jo­el, mam­ma og pap­pa els­ker deg!

Sel­ma og Er­lend Harei­de, Ri­sør. Vik­to­ria Harei­de ble født 16. mai på syke­hu­set i Aren­dal. Hun vei­de 3120 gram og var 50 cm. Vi er takk­nem­li­ge og gla­de. Sel­ma og Er­lend Harei­de.

Ton­je Sko­me­dal Ram­se og Kris­ti­an Birke­land, Ev­je og Horn­nes. Vel­kom­men til ver­den, lil­le Tu­va. Ei per­fekt jen­te på 3930 g og 52 cm ble født 4. april. Kjar­tan og Tallak er stol­te store­brød­re, og vi er stol­te for­eld­re.

An­ni­ken og Øystein Kris­ti­an­sen, Birke­land. 19. mai kom en­de­lig Eli­sa­beth Andrea til ver­den. Tøn­nes Andreas er stolt og flink store­bror. Vi er stol­te og takk­nem­li­ge for­eld­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.