PAR I HJER­TER

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

Torstein Ro­sen­vold og Sis­si Ceci­lie Jo­han­sen, Kris­tian­sand. Vi gif­tet oss 4. fe­bru­ar i Frik­stad Kir­ke. Takk til fa­mi­lie og ven­ner som var med å gjø­re da­gen vår helt per­fekt.

Mar­grethe Chris­ti­ne Son­ne Schou og Øystein Tvei­de, Kris­tian­sand. Vi gif­tet oss i Kris­tian­sand ting­hus fre­dag 26. mai.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.