Flere er påge­pet i Lon­don

Po­li­ti­et sier de har på­gre­pet flere per­soner etter å ha ak­sjo­nert mot adres­ser i by­de­le­ne Newham og Bar­king i Lon­don.

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

– Det er svært høyt prio­ri­tert for oss å prø­ve å for­stå hvor­vidt an­gri­per­ne sam­ar­bei­det med and­re, sier Lon­dons po­liti­sjef Cres­sida Dick til BBC.

Hun sier vi­de­re at po­li­ti­et har be­slag­lagt «en be­ty­de­lig meng­de etter­forsk­nings­ma­te­ria­le» etter å ha gjen­nom­søkt vare­bi­len som ble brukt i an­gre­pet lør­dag kveld.

FOTO: REUTERS/NTB SCANPIX

Lon­der­ne leg­ger bloms­ter på den sønd­re si­den av Lon­don Brid­ge.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.