Nytt an­grep på Lon­dons ord­fø­rer

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

USAS pre­si­dent Do­nald Trump gjen­tar sin kri­tikk av Lon­don-ord­fø­rer Sa­diq Khan etter ter­ror­an­gre­pet i den bri­tis­ke ho­ved­sta­den.

– Pa­te­tisk unn­skyld­ning av Lon­don-ord­fø­rer Sa­diq Khan som måt­te ten­ke raskt etter sin «in­gen grunn til å være be­kym­ret»ut­ta­lel­se, skrev Trump på Twit­ter man­dag.

Det var and­re gang på 48 ti­mer etter ter­ror­an­gre­pet i Lon­don at USAS pre­si­dent lan­get ut mot Lon­dons ord­fø­rer.

Man­da­gens ut­spill fra Trump kom etter at Khan had­de sagt til Lon­dons inn­byg­ge­re at «det ik­ke er grunn til å være be­kym­ret over økt po­li­ti­nær­vær i da­ge­ne som kom­mer». Trump tok Khans ord ut av sam­men­heng og tvit­ret søn­dag at «minst 7 er drept og 48 så- ret i ter­ror­an­grep og Lon­dons ord­fø­rer sier det ik­ke er grunn til å være be­kym­ret!».

I en ut­ta­lel­se sendt fra Khans kon­tor søn­dag etter­mid­dag, het det at «Lon­dons ord­fø­rer har vik­ti­ge­re ting å gjø­re enn å sva­re på Trumps feil­in­for­mer­te twe­et som med hen­sikt tar hans (Khans, red. anm.) opp­ford­rin­ger til Lon­don­boer­ne ut av sam­men­heng».

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.