Høye fiske­pri­ser

Faedrelandsvennen - - MENING -

Fis­ken har etter hvert blitt tem­me­lig dyr. Det er vans­ke­lig å få kjøpt fisk til un­der hundre­lap­pen pr kg.

●● Un­der­sø­kel­ser vi­ser at sal­get av fisk i bu­tik­ke­ne har falt med 2030%. Helt na­tur­lig det, for hvis en fa­mi­lie på 4-5 per­soner skal kjø­pe fisk til mid­dag kos­ter det ca 300 kr. pluss til­be­hør. Det er ofte gode til­bud på svine­ko­te­let­ter til un­der 40 kr ki­lo­en.

Da er det vel li­ten tvil om hva kun­den vel­ger. Er­næ­rings­spe­si-

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.