Minne­ord

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

Minne­ord kan sen­des folk@fvn.no. Av­dø­des ful­le navn, fød­sels- og døds­år må frem­kom­me. Minne­or­det skal være skre­vet i om­tale­form, helst ik­ke over­sti­ge 2000 tegn og un­der­teg­nes av en el­ler flere per­soner med fullt navn. Por­trett­bil­de kan ved­leg­ges.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.