Me­ner han fant Starts sva­ke punkt

Faedrelandsvennen - - SPORT -

Tid­li­ge­re Start-spil­ler Dji­bril Bo­jang me­ner Mjøndalen er et bed­re lag enn Start.

Han me­ner også hans kunn­skap om gam­le lag­ka­me­ra­ter kan ha blitt av­gjø­ren­de.

– Det var en grunn til at jeg la meg på Tapio (Heik­kilä) og ik­ke på Si­mon (Lar­sen). Det ga re­sul­ta­ter. Jeg ga be­skjed om at han er Starts sva­ke punkt bak­over. Sånn er fot­bal­len, sier Dji­bril Bo­jang etter å ha fått en søt re­van­sje på gam­le lag­ka­me­ra­ter lør­dag etter­mid­dag.

Mjøndalen vant 2-1 etter sco­ring fire mi­nut­ter på over­tid. Da had­de fritta­len­de Bo­jang for lengst for­latt ba­nen. Sam­ti­dig had­de han vært med­vir­ken­de til at brun­trøy­ene tok en tid­lig le­del- se, og til ti­der her­jet med et vak­le­vo­rent Start-for­svar før pau­se.

Nevn­te Heik­kilä ble byt­tet ut til pau­se etter å ha slitt stort mot den ras­ke Mjøndalen-spis­sen.

Bo­jang sier over­tids­sei­e­ren gjor­de godt.

– Det­te smak­te utro­lig godt. Jeg me­ner Start har vært hel­di­ge så langt. Vi er et mye bed­re lag enn dem, sier Bo­jang, som nå lo­ver å gi Bodø/glimt og Start kamp om opp­ryk­ket helt til dø­ren.

FOTO: NTB SCANPIX

Dji­bril Bo­jang i du­ell med Tapio Heik­kilä un­der søn­da­gens kamp mot Start.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.