Det­te skjer på fvn.no i dag

Faedrelandsvennen - - ONSDAG -

Hvor fal­ler reg­net?

● Det er vars­let sto­re ned­børs­meng­der på Sør­lan­det i dag, men det har vært vans­ke­lig for me­teoro­lo­ge­ne å si hvor det fal­ler mest. Følg med på fvn.no

Elite­stev­ne i fri­idrett

● I etter­mid­dag mø­tes nor­ges­eli­ten i fri­idrett til elite­stev­ne på Kris­tian­sand sta­dions røde tar­tan­dek­ke. Kom­mer no­en blad In­ge­brigt­sen? Følg på fvn.no

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.