FAKTA

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Rama­dan

● Rama­dan, den islams­ke faste­må­ne­den, fin­ner sted i den ni­en­de må­ne­den i den islams­ke ka­len­der.

● Fas­ten i rama­dan er en av islams fem søy­ler og en re­li­giøs plikt for al­le mus­li­mer.

● Un­der rama­dan skal man gi av­kall på mat og drik­ke fra dag­gry til sol­ned­gang.

● I rama­dan un­der­stre­kes be­tyd­nin­gen av fel­les­skap og so­li­da­ri­tet, tål­mo­dig­het og selv­be­hers­kel­se, og de tro­en­de opp­ford­res til å stre­be et­ter det gode, av­stå fra all strid og ufred og kon­sen­tre­re seg om ån­de­lig for­dy­pel­se.

● Kil­de: Sto­re nors­ke lek­si­kon

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.