To per­soner red­det seg ut

Faedrelandsvennen - - NYHETER - EIRIN MARGRETHE FIDJE

To per­soner kom seg selv ut da det brøt ut brann i et næ­rings- og lei­lig­hets­bygg på Tor­bjørns­bu natt til tirs­dag.

Brann­ve­se­net sluk­ket natt til tirs­dag bran­nen som opp­sto i Ba­ker­ov­ner.no, en be­drift som sel­ger ba­ker­ov­ner. Bran­nen ble vars­let klok­ken 03.51. To per­soner kun­ne selv gå ut av byg­get da bran­nen brøt ut. De får fore­lø­pig ik­ke flyt­te inn i lei­lig­he­te­ne. Bran­nen opp­sto i et pipe­rør fra en inn­ven­dig mon­tert ba­ker­ovn i næ­rings­de­len av byg­get. Lei­lig­he­te­ne lig­ger i eta­sjen over. Brann­ve­se­net måt­te rive de­ler av kled­nin­gen på den ene veg­gen for å kom­me inn til bran­nen. Det var ik­ke fare for no­en spred­ning. Byg­get er på­ført no­en røyk­ska­der. Fore­lø­pig er brann­år­sa­ken ik­ke kjent.

FOTO: ERNEST BOSWARVA

Det brant i et kom­bi­nert næ­rings- og la­ger­bygg med bo­en­he­ter natt til i går.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.