Nå er bus­skil­tet spist

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: lars.hol­le­rud@fvn.no

Det tok no­en år å for­døye det, skil­tet som vis­te busstopp på Øv­re Strai. Men det gam­le bøke­tre­et klar­te det.

Nå er ik­ke en­gang et even­tu­elt punkt­um syn­lig av skil­tet som har 19 bok­sta­ver støpt på me­tall.

Det er len­ge si­den Torri­da­lens Bil­ru­ter kun­ne le­ses på tre­et, på høy­re side av riks­vei­en åt­te kilo­me­ter nord for Kvad­ra­tu­ren.

De fles­te har knapt nok lagt mer­ke til det, at sta­dig mind­re var å se på tre­et, med teg­net på at der stop­pet bus­sen hvis no­en skul­le av el­ler på.

Men no­en har fulgt med på den tun­ge og lang­som­me for­døy­el­sen.

Odd Bir­ger «Bixi» Ro­bert­sen sør­get for å be­vi­se den med sitt ka­me­ra, når han li­ke­vel syk­let den vei­en.

Egent­lig er det greit at skil­tet ik­ke len­ger vi­ses. For det er len­ge si­den det had­de noe å for­tel­le.

Fak­tisk er det man­ge år si­den bus­ser stop­pet ved bak­ken ned til de to går­de­ne på Øv­re Strai.

I al­le fall de krem­gule med bru­ne tak fra Torri­da­lens Bil­ru­ter.

De ble slukt av Bus­sen Tra­fikk- sel­skap i 1986.

Si­den er sta­dig mer av skil­tet blitt slukt av bark.

Nå er også den sis­te lil­le prik­ken borte, den al­ler sis­te syn­li­ge lil­le res­ten av Torri­da­lens Bil­ru­ter.

Ik­ke et ald­ri så lite punkt­um kan le­ses.

Da pas­ser det fint å set­te det her.

FOTO: ODD BIR­GER RO­BERT­SEN

Nå er in­gen­ting syn­lig av skil­tet som mar­ker­te busstopp for Torri­da­lens Bil­ru­ter på Øv­re Strai.

FOTO: ODD BIR­GER RO­BERT­SEN

For to år si­den var nes­ten in­gen­ting syn­lig.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.