Over 150 døde i Kabul

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Døds­tal­let et­ter bom­ben i am­bas­sade­strø­ket i Kabul i for­ri­ge uke har nå over­ste­get 150, opp­ly­ser pre­si­dent Ash­raf Gha­ni.

– Over 150 uskyl­di­ge af­ghans­ke søn­ner og døt­re ble drept og mer enn 300 ble frak­tet til syke­hus med brann­ska­der og am­pu­ta­sjo­ner, sa Gha­ni på en in­ter­na­sjo­nal freds- og sik­ker­hets­kon­fe­ran­se i Kabul i går. An­gre­pet fant sted i Ka­buls am­bas­sade­strøk da en bom­be skjult i en tank­bil gikk av. Så langt har in­gen på­tatt seg an­sva­ret. Ta­li­ban har tatt av­stand fra det, mens IS ennå ik­ke har ut­talt seg. Af­ghans­ke myn­dig­he­ter har an­kla­get Haqqa­ni-nett­ver­ket, som sam­ar­bei­der med Ta­li­ban, for å ha stått bak an­gre­pet, sam­men med pa­kis­tansk etter­ret­ning.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.