FØDSELSDAG

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

70 år

Alf­hild Birke­land, Mar­nar­dal. Gra­tu­le­rer med da­gen din! Vi set­ter stor pris på deg og alt du gjør for oss! Gode klem­mer fra So­la, Lyng­dal og Kris­tian­sand.

4 år El­la Gu­se Hæ­ge­land,

Ven­ne­sla. Hipp hur­ra for skjøn­ne og gøy­ale El­la fra Hæ­ge­land som alt har blitt 4 år. Vi er vel­dig glad i deg. Beste­mor og beste­far på Hæ­ge­land og besta og beste­far på Hei­sel gra­tu­le­rer.

18 år

Ju­li­an­ne Fins­land, Ven­ne­sla. Hipp hur­ra for den­ne gla­de og flot­te jen­ta. Måt­te da­gen fei­res som den hør og bør. Vi er al­le så utro­lig glad i deg. Mas­se klem­mer fra he­le fa­mi­li­en.

4 år Ve­mund Ber­ge Aa­sen,

Kris­tian­sand. Hipp, hipp hur­ra for vår skjøn­ne his­sig­propp og sol­strå­le, Ve­mund! Fire fing­re, ik­ke bare tre len­ger. Du vokser så fort! Vi er ube­skri­ve­lig gla­de i deg! Klem­mer og nuss fra Ole, pap­pa og mam­ma.

10 år

Eli­ane Løv­land, Lillesand. Hipp hur­ra for ver­dens bes­te Eli­ane Løv­land! Tenk at du alt er 10år. Gra­tu­le­rer! Vi dig­ger deg og er vel­dig glad i deg! Klem fra Emi­lie, mam­ma og pap­pa!

3 år Sel­ma Ro Lohne,

Kris­tian­sand. Gra­tu­le­rer så mas­se med 3-års­da­gen, Sel­ma! Du er mor­som, snill og ver­dens skjøn­nes­te jen­te. Vi gle­der oss til å fei­re deg! Klem­mer fra Vegard, mam­ma og pap­pa.

10 år Ing­rid Stray Buås,

Kris­tian­sand. Al­le flagg til topps!!!! Gra­tu­le­rer med 10-års­da­gen, kjæ­re Ing­rid. Du er ei flott jen­te som vi er vel­dig glad i. Klem­mer fra Astri, mam­ma og pap­pa. Olaf og res­ten av fa­mi­li­en gra­tu­le­rer også!

3 år Te­odor An­der­senS­teins­land,

Kris­tian­sand. Gra­tu­le­rer med da­gen til fa­mi­li­ens gle­des­spre­der og sjar­mør som fyl­ler 3 år, ons­dag 7.juni. Vi er vel­dig glad i deg og vi gle­der oss til å fei­re da­gen din. Klem­mer fra mam­ma og pap­pa.

8 år Ka­ja Haa­bes­land,

Kris­tian­sand. Hipp Hur­ra for vår ny­de­li­ge Ka­ja som blir 8 år 7. juni. Vi er kjem­pe glad i, og stolt av deg Ka­ja-skat­ten vår. Stor klem fra Ak­sel, Olai, mam­ma og pap­pa.

6 år Se­bas­ti­an Stalle­mo,

Kris­tian­sand. Gra­tu­le­rer mas­se med 6-års­da­gen. Tenk at du snart er skole­gutt. Sprud­len­de glad store­bror. Mas­se klem­mer fra mam­ma og pap­pa, Em­ma To­mine og Ni­ko­lai.

5 år Emil Rød­land An­ders­son ,

Kris­tian­sand. Hipp hur­ra for Emil Rød­land An­ders­son som fyl­te 5 år i går! Du er fyr­ver­ke­riet i fa­mi­li­en, med et strå­len­de hu­mør og vil­je av stål. Vi er uen­de­lig glad i deg! Klem­mer fra mam­ma, pap­pa og San­der!

5 år Ma­ria Jer­kø Grei­bes­land,

Ven­ne­sla. Hipp hur­ra for Ma­ria som fyl­ler 5 år 7. juni. En­de­lig er da­gen her som du har ven­tet så len­ge på. Du er ei skik­ke­lig glad­jen­te med man­ge ar­ti­ge på­funn. Burs­dags­klem­mer fra far­mor, far­far og tan­te.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.