MINIKRYSS

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

Da­gens opp­ga­ve: VANNRETT

1. Rest

4. Smy­ge

6. Mål

7. Ukjent

8. More­ne

9. Skips­fork.

10. Rø­re

12. Busk LODDRETT

1. Be­gyn­ne

2. Røys

3. Spor­veks­ler

4. Søp­pel

5. San­se

11. Ub. pron.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.