DØDSFALL

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

Ing­rid Kris­ti­ne Arne­sen, Åm­li, døde 31. mai, 73 år gam­mel. Grav­ferd fra Åm­li Kyr­kje tors­dag 8. juni.

Ran­di Slet­ten, Lin­des­nes om­sorgs­sen­ter, døde 31. mai, 93 år gam­mel. Be­gra­ves fra Val­le kir­ke tors­dag 8. juni.

Ri­ta Jo­hanne Karl­sen, Nat­vig, døde 31. mai. Bi­set­tel­se i En­ge­ne kir­ke fre­dag 9. juni.

Aas­ta Sundtjønn, Fro­land, døde 4. juni. Be­gra­ves fra Fro­land kir­ke fre­dag 9. juni.

Øystein Ol­sen, Arendal, døde 2. juni. Be­gra­ves fra His­øy kir­ke fre­dag 9. juni.

Odd Ivar Sku­land, Dyp­våg/ssa, døde 28. mai. Be­gra­ves fra Dyp­våg kir­ke tirs­dag 13. juni.

Jørund Dag­finn Mjaa­land, Gjøv­dal/åpos, døde 2. juni. Grav­ferd frå Gjøv­dal kyr­kje ons­dag 14. juni.

Ul­la Pet­ter­sen, My­ra­tu­net, døde 2. juni. Be­gra­ves fra Arendal ka­pell tors­dag 15. juni.

Jo­han Mangor «Boa» Knud­sen, Reve­sand, døde 1. juni. Be­gra­vel­sen vil fin­ne sted i still­het.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.