QUIZEN

Faedrelandsvennen - - NÆRT - Peru kilo 48 Ber­dal Bolsø Ing­rid tar­tar Biff Mag­ne­si­um Am­bjørn­sen Ing­var sete­mus­ke­len sto­re den er det rum­pa, I en­kel Land­lig, Line” the Walk” Knaus­gård Ove Karl

1. Hvil­ken for­fat­ter, opp­vokst i Arendal og i Kris­tian­sand, de­bu­ter­te med ”Ute av verden” i 1998?

2. Hva he­ter fil­men om John­ny Cash og hans livs­lan­ge kjær­lig­het til Ju­ne Car­ter?

3. Hva be­tyr rus­tikk?

4. Hvor i krop­pen be­fin­ner glu­teus maxi­mus seg?

5. Hvem har skre­vet bø­ke­ne om Pel­le og Prof­fen?

6. Hvil­ket grunn­stoff har atom­num­mer 12 og for­kor­tes Mg?

7. Hvil­ken blo­dig mat­rett sier å stam­me fra Djen­gis Khans kri­ge­re som var på bruder­ov og treng­te nis­te?

8. Hvem spil­te Jan­nicke, en av ho­ved­per­sone­ne i fil­me­ne «Fritt vilt» og «Fritt vilt 2»?

9. Hvor mye kan man mak­si­malt veie hvis man skal stil­le i lett fjær­vekt­klas­se for kvin­ner i judo?

10. I hvil­ket land lig­ger den før­ko­lum­bis­ke in­ka­byen Machu Picchu?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.