5. PLASS

Faedrelandsvennen - - TEMA -

Carl Erik Ki­lan­der

Det­te bil­det ble tatt fra Skjern­øys vest­sideover Ei­ge­land s skjæ­re­ne mot Ry­vin­gen un­der et storm­vær tid­lig i ja­nu­ar for et par år si­den. Det­te om­rå­det lig­ger åpent for mye uvær.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.