1. PLASS

Faedrelandsvennen - - TEMA -

Jarle Kvam

Bil­det er tatt i 24. sep­tem­ber 2016, ute i Ra­et Na­sjo­nal­park. Det er ik­ke så mye å si om bil­det, an­net en at det er et av de vak­res­te ste­de­ne i na­sjo­nal­par­ken, og den mar­kan­te stei­nen i for­grun­nen gir as­so­sia­sjo­ner om for­dums dyre­liv. Den sy­nes og sy­nes ik­ke, alt et­ter hvor­dan rulle­stei­nen flyt­ter på seg.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.