La­ger­bäck tror fort­satt på EM

Faedrelandsvennen - - SPORT - NTB

●● Et­ter den førs­te ti­den som norsk lands­lags­sjef, me­ner Lars La­ger­bäck fort­satt at Nor­ges bes­te menn har det som skal til for å nå EM i 2020. På tirs­da­gens presse­kon­fe­ran­se fikk svens­ken spørs­mål om når Nor­ge even­tu­elt vil ha et godt nok lag til å nå et mes­ter­skap. La­ger­bäck har ik­ke latt seg av­skrek­ke av kva­li­te­ten på de nors­ke spil­ler­ne. – Selv gir jeg meg maks én kva­li­fi­se­ring til et­ter det­te (Vm-kva­li­ken). Jeg me­ner det er fullt mu­lig å kjem­pe om en slutt­spill­plass i nes­te kva­li­fi­se­ring (EM). Så gode spil­le­re fin­nes det i Nor­ge, sa 68-årin­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.