Bron­se til Kok-lø­per i NM

Faedrelandsvennen - - SPORT - JAN BLANDKJENN, for KOK

Jo­han­n­es Bak­ke Aasha­mar spur­tet inn til bronse­me­dal­je i elds­te junior­klas­se på Hamar. Av­stan­den til gul­let var fat­ti­ge fire se­kun­der.

Flos­ta-gut­ten som nå lø­per for Kris­tian­sand Ori­en­te­rings­klubb, sier selv det var et op­ti­malt løp.

– Bei­na fun­ger­te vel­dig bra, og vei­val­ge­ne jeg tok var gode. Holdt god fart, uten å nøle. Kjempe­for­nøyd! sier Jo­han­n­es. I sam­me klas­se ble KOKS Ma­ri­us Pyt­ten num­mer seks.

På for­mid­da­gen var det kva­li­fi­se­rings­heat, hvor det ti bes­te fra hvert heat kom til fi­na­len. Her var det hard kamp, og det stod gjer­ne om se­kun­der om du nåd­de fi­na­len el­ler ik­ke. Klub­ben fikk sju lø­pe­re til fi­na­len.

I yngs­te junior­klas­se kva­li­fi­ser­te tre lø­pe­re. Ma­ri­us Aure­bekk var best av våre med en flott 6. plass, mens Se­bas­ti­an Da­land og Kristian Pyt­ten løp inn til hen­holds­vis 8. og 17. plass.

I se­nior­klas­sen le­ver­te 21-årin­gen Gau­te Frie­stad et me­get godt løp. Et­ter 2. plass i kva­li­fi­se­rin­gen, star­tet han blant de sis­te ut. Halv­veis i fi­na­len lå han på en tredje­plass. No­en uhel­di­ge vei­valg mot slut­ten gjor­de at han tap­te tid. Men i kon­kur­ran­se med nor­ges­eli­ten, i kamp om konge­po­ka­len, kom han i mål 33 se­kun­der bak vin­ne­ren til en opp­løf­ten­de 8. plass.

Man­dag var det NC mel­lom­dis­tan­se for se­nio­re­ne. Her fikk Vegard Da­ni­el­sen re­van­sje et­ter å ha rø­ket ut i kva­li­fi­se­rin­gen i NM sprint. Et­ter et sik­kert og godt gjen­nom­ført løp tok han en flott 4. plass, drøye halv­an­net mi­nutt bak for­ri­ge helgs ver­dens­cup­vin­ner Mag­ne Dæh­li. Re­van­sje fikk også Dag Blandkjenn. Et­ter å ha blitt dis­ket i NM sprint­fi­na­len, løp 20 årin­gen et sterkt løp, som holdt til 9. plass.

FOTO: ROAR HERMANSEN

Jo­han­n­es Bak­ke Aasha­mar, KOK.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.