Fød­sels­dag

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

50 år

Jørn Gun­nar Hauge­land, Kris­tian­sand. Gra­tu­le­rer så mas­se med 50-års­da­gen til ver­dens bes­te mann og pap­pa! Vi er vel­dig glad i deg, og gle­der oss til å fei­re deg! Hil­sen Lis­beth, Jør­gen, Ing­rid og Jacob.

10 år

Ma­ren Kno­bel At­kin­son, Kris­tian­sand. Hipp hur­ra for vår skjøn­ne Ma­ren Kno­bel At­kin­son på Od­der­hei som fyl­ler 10 år idag! Stor burs­dags­klem fra beste­mor og beste­far i Ven­ne­sla.

9 år

Vil­jar Rogn­mo Galte­land, Lil­le­sand. Hur­ra for ver­dens bes­te Vil­jar som har burs­dag i dag! Vi dig­ger deg og hå­per du får en su­per dag! Klem fra far­mor og bis­sa, tan­te Ma­rit, on­kel Dag, Ei­rik og Le­ne, tan­te Eld­ri, on­kel Torolf og Ma­ria.

7 år

Nicholas Ros­åsen Terje­sen, Kris­tian­sand. Hipp hur­ra for Nicholas Ros­åsen Terje­sen som fyl­ler 7 år idag ! Lyk­ke til med fot­ball­kam­pen ;). VI gle­der oss til å fei­re deg . Stor klem fra on­kel Da­ni­el, mor, far, Juni, Mar­cus og Rei­dun.

6 år

Ti­ril Ma­ri Kris­ti­ne Skjø­ling­stad-svenn­ing, Kris­tian­sand. Ho­kus Po­kus barne­hage i Kris­tian­sand sen­der en ma­gisk hil­sen til burs­dags­bar­net som fyl­ler 6 år tors­dag den 8. juni. Vi ønsker deg en gnist­ren­de dag!

6 år

Nora Bøe Voil­ås, Kris­tian­sand. Ho­kus Po­kus barne­hage i Kris­tian­sand sen­der en ma­gisk hil­sen til burs­dags­bar­net som fyl­ler 6 år tors­dag den 8. juni. Vi ønsker deg en gnist­ren­de dag!

4 år

Pe­ter Hagen Om­dal, Kris­tian­sand. Den­ne sjar­mø­ren fyl­te 4 år ons­dag 7.juni. Gra­tu­le­rer med da­gen, skjøn­ne vill­bas­sen vår! Vi er vel­dig glad i deg. Klem­mer fra Em­ma, Sig­ne, Olav, mam­ma og pap­pa.

3 år

Ma­lin Wiik Aas, Søgne. Hipp hipp hur­ra for Ma­lin Wiik Aas som fyl­ler 4 år 8. juni. Hå­per du får en flott dag! Hil­sen sto­re og små i Læ­rings­verk­ste­det Søgne Barne­hage!

3 år

Mia Thor­tveit, Kris­tian­sand. Hipp hur­ra for ver­dens bli­des­te fante­jen­te som fyl­ler 3 år i dag. Mam­ma og Pap­pa gra­tu­le­rer så mye med da­gen, og gle­der seg til å fei­re deg.

3 år

Er­le Bjørne­støl, Songdalen. Kjæ­re, skjøn­ne, lil­le Er­le fyl­ler 3 år 8. juni. Ønsker deg en flott dag og gle­der oss til sel­skap i etter­mid­dag. Klem fra mor­mor og bes­te.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.