Si­gurdsen vil løse Starts spiss­flo­ke

Faedrelandsvennen - - SPORT - STEFFEN STENERSEN

Las­se Si­gurdsen er skade­fri pg skal job­be med å kom­me i kamp­form.

– Det er dei­lig å være til­ba­ke igjen. En­de­lig.

Las­se Si­gurdsen kun­ne den­ne uka en­de­lig tre­ne for fullt igjen, etter å ha vært ute av spill etter ska­den han på­dro seg i åp­nings­kam­pen mot Fred­rik­stad i april.

Han fø­ler seg litt stiv, men stort sett er pla­ge­ne er borte. Snart kan Si­gurdsen igjen være ak­tu­ell for en kamp­tropp. Men først gjel­der det å få litt kamp­tre­ning på Start 2.

20-årin­gen så kam­pen mot Mjøn­da­len som Start tap­te, og har i etter­kant vært med på ana­ly­se­ne av hvor­for det gikk som det gikk. Der fant Si­gurdsen si­tua­sjo­ner han me­ner han kun­ne ha bi- dratt.

– Mot Mjøn­da­len tru­et la­get lite i bak­rom. Men det li­ker jeg å gjø­re, sier Si­gurdsen.

Også Da­ny N’gues­san er på vei til­ba­ke. Stei­nar Pedersen er glad for å få al­ter­na­tiv på topp.

– Det er kjempe­bra. De pro­ble­me­ne vi har hatt, har vi hånd­tert på en bra måte, med tan­ke på at vi har sco­ret så­pass man­ge mål li­ke­vel, sier Pedersen.

– Så skul­le vi gjer­ne sett at Den­nis had­de vært enda skar­pe­re og satt noen av de sjan­se­ne han har hatt. Men man kan gjer­ne pir­ke på en­kel­spil­le­re, men fakta er at vi har hatt ett rent spiss­al­ter­na­tiv i hele år, sier Pedersen.

Ni­els Vort­ho­ren og Es­pen Børuf­sen er Starts topp­sco­re­re.

FOTO: STEFFEN STENERSEN

Las­se Si­gurdsen kun­ne ikke an­net enn å gli­se da han var til­ba­ke for fullt på tre­ning den­ne uka.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.