FØDSELSDAG

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

21 år Je­sper Macy Ei­lert­sen, Kris­tian­sand. Gra­tu­le­rer med dagen din i dag. Hil­sen mam­ma, pap­pa, Bet­ti­na, far­mor og on­kel.

12 år

Wil­liam Bjørns­hei Øst­ling, Kris­tian­sand. Gra­tu­le­rer med 12-års­da­gen 9. juni vår ny­de­li­ge snil­le gutt og store­bror. Vi er kjem­pe stol­te av deg. Klem fra mam­ma, pap­pa og lil­les­søs­ter Nel­ly, og voff fra Em­ma!

2 år Se­bas­ti­an Lund

Eid­s­aa, Ven­ne­sla. Se­bas­ti­an Lund Eid­s­aa fyl­ler 2 år 9.juni. Far­mor og far­far på Askøy gra­tu­le­rer så mye med dagen. Vi er vel­dig glad i deg. Kom­mer snart på be­søk.

Se­bas­ti­an Lund Eid­s­aa, Ven­ne­sla. Se­bas­ti­an Lund Eid­s­aa er 2 år 9. juni. Beste­mor og beste­far på Sa­ga gra­tu­le­rer med dagen og gle­der seg stort til du blir vår nabo.

8 år Tormod Berg

Jans­son, Kris­tian­sand. Gra­tu­le­rer med dagen kjæ­re Tormod :-) Du er en her­lig gutt, som gir oss mas­se lat­ter og gle­de. Kjempe­stor klem fra mam­ma og pap­pa.

6 år Richard Finn Sto­veland Arm

strong, Lil­le­sand. Ho­kus Po­kus barne­hage i Kris­tian­sand sen­der en ma­gisk hil­sen til burs­dags­bar­net som fyl­ler 6 år fre­dag den 9. juni. Vi øns­ker deg en gnist­ren­de dag! 2 år Ak­sel Bøe Voil­ås, Kris­tian­sand. Ho­kus Po­kus barne­hage i Kris­tian­sand sen­der en ma­gisk hil­sen til burs­dags­bar­net som fyl­ler 2 år fre­dag den 9. juni. Vi øns­ker deg en gnist­ren­de dag!

5 år Vårin Har­de­land

Skåra, Kris­tian­sand. Hipp, hipp hur­ra og gra­tu­le­rer med dagen kjæ­re Vårin! 5 år og full av nys­gjer­rig­het og gle­de. We love u! Man­ge burs­dags­klem­mer fra Hei­den, mam­ma, pap­pa og pus. 5 år Vet­le Sa­ga, Kris­tian­sand. Bes­te bror på jord og vår gøye leke­ka­me­rat, blir fem år i dag! Hipp hipp hur­ra!! Vi er så glad i deg! Klem fra Sigrid og Fred­rik­ke. 4 år Mats Pet­ter­sen, Søg­ne. Hipp hipp hur­ra for Mats Pet­ter­sen som fyl­ler 4 år 9. juni Hå­per du får en flott dag! Hil­sen sto­re og små i Læ­rings­verk­ste­det Søg­ne Barne­hage! 3 år Ei­vor Jen­sen Choux, Kris­tian­sand. Ho­kus Po­kus barne­hage i Kris­tian­sand sen­der en ma­gisk hil­sen til burs­dags­bar­net som fyl­ler 3 år fre­dag den 9. juni. Vi øns­ker deg en gnist­ren­de dag! 2 år Toralf Torje­sen, Kris­tian­sand. Ho­kus Po­kus barne­hage i Kris­tian­sand sen­der en ma­gisk hil­sen til burs­dags­bar­net som fyl­ler 2 år fre­dag den 9. juni. Vi øns­ker deg en gnist­ren­de dag!

2 år Flo­ren­ce De And­rad

Rugs­land. Vår kjæ­re vid­un­der­li­ge, lil­le Flo­ren­ce fyl­te 2 år søn­dag 4. juni. Du er så lyk­ke­lig og glad lita jen­te. Vi els­ker deg! Gode klem­mer fra mam­ma og pap­pa, An­ne Ma­ri og Sti­an, far­far og beste­mor.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.